Obchodní podmínky

I. Úvod

Cestovní agentura KVL-Kyšáková Lenka(dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. U zájezdů není uvedeno při vyhledávání zájezdů o kterou CK se jedná. Celý systém pracuje jako rezervační. CA neví v Minuteu objednávání zájezdu zákazníkem, zda je daný zájezd volný či nikoli.

II.Objednávky

Každý návštěvník serveru si může objednat libovolný z nabízených zájezdů, případně i více zájezdů pro možnost náhrady za první požadovaný zájezd. Pokud nedojde k jiné dohodě nebo zákazník např. v poznámce objednávky sám neučí prioritu po sobě jdoucích objednávek, tak CA rezervuje zájezdy podle došlého pořadí a při první úspěšné rezervaci činnost skončí. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi.

III. Rezervace

CA i bez ověření zákazníka pokud má objednávka všechny náležitosti provede rezervaci objednaného zájezdu. V případě, že je rezervace neúspěšná, CA zákazníkovi potvrzuje neúspěšnou rezervaci elektronickou cestou (email, SMS). V případě že je rezervace úspěšná je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS) nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Při potvrzení úspěšné rezervace se také zákazník dozví, se kterou CK je zájezd realizován.

IV. Cestovní smlouva

Cestovní smlouvu CA vyplňuje a zasílá po potvrzení rezervace zákazníkovi. Cestovní smlouva je zasílána poštou nebo faxem dle možností zákazníka, případně časového prostoru pro realizaci smlouvy. Se smlouvou CA zasílá pokyny pro vyplnění cestovní smlouvy a pokyny k zaplacení zálohy a doplatku nebo pouze doplatku. Zákazník smlouvu obratem zašle s podpisem CA uvedenou formou. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke stornu rezervace nebo zájezdu).

V. Platba

Zakoupení zájezdu, vyjma zájezdu na Last Minute a méně než 1 měsíc před nástupem probíhá zpravidla tak, že zákazník zaplatí 50% zálohy z celkové ceny zájezdu a 1 měsíc před odjezdem zaplatí doplatek do plné ceny. V případě zájezdů Last Minute a méně než 1 měsíc před nástupem zákazník platí vždy celou cenu zájezdu. Placení zálohy i doplatku probíhá vždy na účet CA buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v pobočce příslušné banky nebo poštovní poukázkou. CA nevystavuje žádné doklady o zaplacení. Zákazník si jako doklad o platbě musí ponechat výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou nebo poštou. V případě, kdy může hrozit prodlení s platbou, je CA oprávněna požádat zákazníka, aby platbu provedl přímo na účet příslušné CK.

VI. Doklady k cestě

Potřebné doklady - vouchery, letenky apod. obdrží zákazník od CA nebo příslušné CK. Závisí na termínu a na zemi, kterou chce zákazník navštívit. Pokyny na cestu CK zasílají zpravidla týden před odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány až před odletem na letišti.

VII. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u tamního partnera CK (hotel v zahraničí apod.). V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ní hned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se záloha vždy vrací v plné výši, pokud si zákazník nevybere jiný zájezd.

VIII. Storno podmínky

Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné CK, u které byl zájezd rezervován a zaplacen. CA si sama žádné storno poplatky neúčtuje.

IX. Vracení přeplatků

Pokud dojde ke změně smlouvy, resp. ceny služeb pro zákazníka nebo dojde k nesprávnému zaslání platby od zákazníka, pak CA postupuje následovně: - do částky 100 Kč vrací přeplatek pouze na vyžádání zákazníkem - nad částku 100 Kč je přeplatek automaticky zaslán zákazníkovi složenkou typu C na jeho adresu. Pokud si zákazník peníze nevyzvedne a peníze pošta vrátí zpět, ponechá si přeplatek CA.